در حال بارگذاری
Loading...

سکانس برگزیده از فیلم گرگ وال استریت

506
حرفه هایی که از روی گذشته ی تکرار ناپذیر می خواهند با آینده کنار بیایند گرفتار مشکل کارشناسی اند. در این موقعیت های به طور کامل پیش بینی ناپذیر، مغز انسان کارایی ندارد و به همین دلیل است که اوراق سهامی که به طور اتفاقی انتخاب می شوند افراد خبره با مدل های رایانه ای خیالی شان را در هم می کوبند. تلاش برای شکست دادن بازار با مغزتان کاری احمقانه است.
دیدگاه‌ها