در حال بارگذاری
Loading...

فیلم/وقتی مترجم فارسی زبان در ترجمه جملات عربی ...

595
فیلم/وقتی مترجم فارسی زبان در ترجمه جملات عربی احمدی نژاد، کم می آورد و رئیس جمهور برزیل گیج می شود
دیدگاه‌ها