در حال بارگذاری
Loading...

برداشت میوه ها انار کال و نرسیده

313
انار جزء میوه های غیر کلیماکتریک بشمار می آید. یعنی باید روی درخت برسد و سپس برداشت گردد.اگر نارس و کال چیده شوند مزه گس دارند و بازار پسند نیستند و و افت قیمت پیدا می کنند.
دیدگاه‌ها