در حال بارگذاری
Loading...

اولین پای مصنوعی قابل کنترل با قدرت ذهن

378
محققان آمریکایی نخستین پای مصنوعی با قابلیت کنترل توسط قدرت ذهن را بر روی یک بیمار معلول با موفقیت مورد آزمایش قرار دادند.
دیدگاه‌ها