در حال بارگذاری
Loading...

بسیار مهم مستند یمانی موعود قسمت دوم

92
وصی وفرستاده امام عصر عج و یمانی موعود و فرستاده ای از طرف عیسی ع برای مسیحیان و از طرف ایلیا برای یهودیان و مهدی که در اخرالزمان متولد و مبعوث میشود برای اهل سنت.....ظهور کرده است...امام احمد الحسن ع همان وصی وفرستاده امام عصر هست که برای زمینه سازی حکومت امام عصر عج از طرف خداوند و امام عصر عج مبعوث و فرستاده شده است...ای مردم تحقیق کنین و خود حقیقت را بیابید و از هیچ کسی تبعیت نکنید
دیدگاه‌ها