در حال بارگذاری
Loading...

اشک ریختن نیمی از مردم در ابتدای صحبت های علی پاکزادیان

333
علی پاکزادیان مقدم در ارائه ای دور از انتظار حاضرین در بزرگترین کنفرانس ملی مدیریت بازاریابی و کارآفرینی با پخش تصاویر و صدایی از موزیک ویدئو قطعه گمنام همای رشادت، جسارت و امید را رمز توسعه در کسب و کار ها بر شمرد. باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها