در حال بارگذاری
Loading...
نخستین مراسم اعطای جایزه (6 ویدیو)
6 / 3
سخنرانی دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

سخنرانی دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

366
سخنرانی دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص) در نخستین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص)
دیدگاه‌ها