در حال بارگذاری
Loading...

سخنرانی دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

281
سخنرانی دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی(ص) در نخستین دوره اعطای جایزه مصطفی(ص)
دیدگاه‌ها