در حال بارگذاری
Loading...

گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی در جهاددانشگاهی

89
گردهمایی مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان و موسسات خصوصی در جهاددانشگاهی واحد اصفهان با حضور بیش از 300 مدیر و کارشناس.
دیدگاه‌ها