در حال بارگذاری
Loading...

ارزش زمانی پول

96
در این دوره سعی شده است برخی از پرکاربردترین مباحث دانش مالی به زبانی ساده و بدون نیاز به پیش زمینه قبلی بیان شود؛ به همین دلیل این دوره از ساختار دوره های دانشگاهی در حوزه مالی پیروی نمی کند. بخشی از دوره ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران دوره کامل در هم آموز www.Hamamooz.Com هم آموز مرجع آموزش مدیریت و مهارت فردی
دیدگاه‌ها