در حال بارگذاری
Loading...
سخنرانی (5 ویدیو)
5 / 1
هیچ وقت عالم از حکمت خالی نیست

هیچ وقت عالم از حکمت خالی نیست

2,927
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مراسم بزرگداشت از دو حکیم فرزانه؛ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر غلامرضا اعوانی را در هجدهم اسفندماه 1392 تحت عنوان سالک فکرت و سالک حکمت، برگزار کرد.