در حال بارگذاری
Loading...

معرفی فرم ساز نینتکس

430
این فیلم نمایشی برخی از امکانات فرم ساز نینتکس یا Nintex Forms را نمایش می دهید. فرم ساز نینتکس به همراه ابزار فرایند ساز نینتکس برای طراحی فرم ها و فرایند های سازمانی استفاده می شود
دیدگاه‌ها