در حال بارگذاری
Loading...
ارتودنسی (5 ویدیو)
5 / 5
ارتودنسی نامرئی (اینویزلاین) | کلینیک سیمادنت

ارتودنسی نامرئی (اینویزلاین) | کلینیک سیمادنت

373
در این روش نوین ارتودنسی بجای براکت ها و سیم ارتودنسی از الاینرها (ردیف کننده های) شفاف کمک گرفته می شود از اینرو به روش ارتودنسی نامرئی مشهور شده است. از این شیوه درمانی بیشتر برای کیس های خفیف ارتودنسی کمک گرفته می شود. کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com
دیدگاه‌ها