در حال بارگذاری
Loading...

نرم افزار اولویت پرداختهای مسکن مهر

90
این نرم افزار برای محاسبه اولویت واگذاری مسکن مهر برای درخواست کنندگان نوشته شده است و کسی که بالاترین امتیاز را داراست در اولین اولویت واگذاری می باشد .
دیدگاه‌ها