در حال بارگذاری
Loading...

گفتگوی سعید آزاد با علیرضا سانیانی شهرداری تهران

162
علیرضا سانیانی معاونت پرداخت نوین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است. در این گفتگو سعد آزاد درباره شهر هوشمند با او گفتگو کرده است.
دیدگاه‌ها