در حال بارگذاری
Loading...

چگونگی ساخت یک اکوسیستم پرداخت دیجیتالی

202
عصربانک: برای ایجاد یک اکوسیستم پرداخت دیجیتالی نیاز به دولت به عنوان نهاد قانون گذاری ، موسسات مالی برای ایجاد حساب های الکترونیکی ، شرکتهای پرداخت الکترونیک برای ایجاد کانال ارتباطی بین موسسات مالی و مشتریان ، شرکتهای ارتباطی برای انتقال تراکنش بین دستگاههای پرداخت و افراد حقیقی و حقوقی به عنوان استفاده کنندگان نهایی از خدمات پرداخت الکترونیکی است.
دیدگاه‌ها