در حال بارگذاری
پخش خودکار بعدی:
؟
با فعال بودن پخش خودکار، در صورتی که سایت را رها نکرده باشید، پس از پایان نمایش، ویدیو بعدی پخش می‌شود.
Loading...

آموزش 70 تابع پرکاربرد اکسل با ذکر مثال و تمرین جهت همه گروههای آموزشی

180
01-INT 02-SQRT 03- min+max 04-abs 05 -power 06-sum 07-sumif 08-count 09-countblank 10-counta 11-countif 12-pi 13-average 14-averageif 15-now+today 16-fact 17-if 18-And+Or 19-vlookup 20-hlookup 21-product 22-left+right+mid 23-upper+lower 24-len 25-round+roundup+rounddown 26-rand+randbetween 27-char+code 28-year+month+day+date 29-hour+minute+second+time 30-match 31-index 32-choose 33-isnumber+iseven+isodd 34-iserror+istext+isnontext 35-large+small+roman 36-row+column+rows+co
1 اردیبهشت 1396
متفرقه
دیدگاه‌ها