در حال بارگذاری
Loading...

آغاز برداشت سبز نیشکر در کشت و صنعت کارون

275
شورع فصل برداشت سال 95 با دروگرهای A8000
دیدگاه‌ها