در حال بارگذاری
Loading...

بستون ۲: ستاپ کردن پروژه و اپ جنگو، اضافه کردن ...

2,194
در این قسمت محیط رو واقعا آماده شروع کار اصلی می کنیم. پروژه رو می سازیم و اپ رو بهش اضافه می کنیم و اولین یوزر رو با کامند لاین می سازیم. کمی گپ می زنیم در مورد پروژه و در نهایت گیت رو راه می ندازیم.
دیدگاه‌ها