در حال بارگذاری
Loading...

18-شراگ با دمبل

3,917
شراگ با دمبل shrug with dumble نکات و توضیحات تکمیلی در خصوص اجرای این حرکت: http://drsherafatvaziri.com
دیدگاه‌ها