در حال بارگذاری
Loading...

مسابقه مسیربرتر.3-9-95

63
برنامه مسیربرتر پخش شده از شبکه آموزش سیما.کارشناس برنامه آقای مهندس درشکی و آقای مهندس ره انجام.با حضور استاد بنی هاشمی مدرس درس هندسه
دیدگاه‌ها