در حال بارگذاری
Loading...
کامسول (5 ویدیو)
5 / 1
شبیه سازی سوئیچ اپتیکی با مواد غیرخطی و کاواک نانو دیسک

شبیه سازی سوئیچ اپتیکی با مواد غیرخطی و کاواک نانو دیسک

423
در این مجموعه به آموزش شبیه سازی سوییچ اپتیکی توسط مواد غیرخطی و کاواک نانو دیسک با نرم افزار کامسول پرداخته میشود. آموزش شامل هندسه ساختار، پارامترهای مورد نیاز در فیزیک اپتیک موجی با روش حل وابسته به طول موج، تعریف مواد غیرخطی، استخراج نمودار حالت روشن و خاموش و استخراج نمودار شیفت طول موجی در طیف عبوری از موجبر می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی ParsOptics.com مراجعه فرمایید.