در حال بارگذاری
Loading...

محرومیت

790
اینجا خوزستان هست، بخشی از لرستان بختیاری_ محرومیت داد میزند، فریاد میکشد و گوش فلک کر میشود_ گناه این مردم چیست که اینچنین مظلوم واقع شده اند???
دیدگاه‌ها