در حال بارگذاری
Loading...
فوتونیک و اپتوالکترونیک (8 ویدیو)
8 / 8
شبیه سازی نحوه انتشار نور در مدولاتور ماخ زندر

شبیه سازی نحوه انتشار نور در مدولاتور ماخ زندر

328
اولین مرجع تخصصی فوتونیک و اپتوالکترونیک در ایران این ویدئو آموزشی را به عموم پژوهشگران میهن اسلامی تقدیم مینماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نرم افزار مورد استفاده در این شبیه سازی، خدمات آموزشی و مشاوره ای به پایگاه ParsOptics.com مراجعه نمایید.