در حال بارگذاری
Loading...

فشار آوردن به محدودیت ها-مدیران ایران

36
بیاین روراست باشیم. عملی کردن پتانسیلهاتون، اینطوری نیست که هدف بذارین و بعدش بهش برسید. این کار با گذاشتن هدفهای چالشی رو به رشد، امکان پذیره.دریافت کامل فیلم هاhttp://modiriran.ir/shop/index.php?p=67
دیدگاه‌ها