در حال بارگذاری
Loading...

قرارنبودنفت ازچاه دربیایدو در حصر چاله بانکها قراربگیرد

326
نتیجه بتن ریختن در راکتور اراک چه شد؟ 99% دوباره به تحریم ایران رای دادند!
دیدگاه‌ها