در حال بارگذاری
ورود - ثبت نام

آمریكا در گرداب جنگ ویتنام

از 
  ارسال شده در ۳۱ شهریور ۱۳۹۱
Loading...
قتل عام در قلب جنگلها * هشتاد میلیون لیتر مواد سمی برروی مزارع و جنگلهای ویتنام فروریخته شد. * اعتیاد و به دنبال آن قساوت سربازان آمریكایی جهان را تكان داد. * بزرگترین تظاهرات علیه جنگ در آمریكا برپا شد. * اخبار بدون سانسور ملت آمریكا را علیه جنگ بسیج كرد
   ادامه توضیحات
عدم نمایش تبلیغات


   ویدیوهای مشابه بیشتر