در حال بارگذاری
Loading...

چگونه به عنوان کارفرما در سایت مازندکار ثبت نام کنیم؟

178
با آموزش فوق بعنوان کارفرما ثبت نام شده و میتوانید با کارفجویی که رزومه اش نطر شما را جلب کرده درخواست همکاری ارسال کنید و نیز آچکهی جذب نیروی خود را در ثبت کنید و کارجویان مشاهده کنند و به شما رزومه ارسال کنند موفق باشید
دیدگاه‌ها