در حال بارگذاری
Loading...

اگه نبینی جاهل باقی میمونی - جنگ های ایرانیان و اعراب

338
در بین تمام نبردهای خونینی که بین ایرانیان و اعراب اتفاق افتاد، ایرانیان فقط در نبرد پل به فرماندهی بهمن جادویه توانستند اعراب را شکست دهند و در بقیه موارد شکست خوردند. اولین نبرد اصلی، نبرد ذات السلاسل است. قادسیه نبردی بود که شکست مطلق ایرانیان در مقابل اعراب را فریاد میزد. به همین علت صدام برای تحقیر ایرانیان، نام جنگ ایران و عراق را قادسیه دوم گذاشت.
دیدگاه‌ها