در حال بارگذاری
Loading...

هورمون های بدنسازی کُشنده و خطرناک (استروئیدها)

805
در این ویدئو نحوه عملکرد استروئیدهای استروژنی آنابولیکی (مثل تستسرون) در بدن توضیح داده شده و عوارض و صدمات جسمانی که سوء مصرف آنها در بلندمدت به بدن انسان وارد خواهند کرد، نشان داده می شوند.
دیدگاه‌ها