در حال بارگذاری
Loading...

آشنایی با شغل پشتیبان سایت؛ محمد عباسی

259
در این ویدئو کوتاه با سمت و شرح وظایف پشتیبان سایت در یک شرکت اینترنتی آشنا می شویم. محمد عباسی، یکی از اعضای تیم پشتیبانی یا ساپورت ایسام، از زبان خود شغلش را توصیف میکند.
دیدگاه‌ها