در حال بارگذاری
Loading...
آشنایی با سمت های شغلی (9 ویدیو)
9 / 8
آشنایی با شغل پشتیبان سایت؛ محمد عباسی

آشنایی با شغل پشتیبان سایت؛ محمد عباسی

298
در این ویدئو کوتاه با سمت و شرح وظایف پشتیبان سایت در یک شرکت اینترنتی آشنا می شویم. محمد عباسی، یکی از اعضای تیم پشتیبانی یا ساپورت ایسام، از زبان خود شغلش را توصیف میکند.
دیدگاه‌ها