در حال بارگذاری
Loading...

تیم مشاوران مدیریت ایران : تیزر تبلیغاتی چیپس دوریتوز 2

666
تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT: تیزر تبلیغاتی چیپس دوریتوز کودکی که اولین کلمه را به زبان می آورد. مشاوره خلاقیت و نوآوری http://www.iranmct.com مشاور خلاقیت و نوآوری و مشاوره تبلیغاتی، آموزش فروش. مشاوره عارضه یابی. Innovation creativity . طراحی جلسات حرفه ای خلاقیت و مشاوره خلاقیت در تولید. برنامه ریزی اتاق فکر .کلینیک مشاوره مدیریت IranMCT.
دیدگاه‌ها