در حال بارگذاری
Loading...

با مدیریت بهتر میتوان مشکل اشتغال را حل کرد

64
وقتی ادعا میکنیم میشود با "مدیریت" بهتر مشکل اشتغال را حل کرد، یعنی چه؟ دکتر جلیلی پاسخ میدهد!
دیدگاه‌ها