در حال بارگذاری
Loading...

میكسر آزمایشگاهی دست ساز

66
از این میكسر برای پودر كردن و مخلوطكردن مواد استفاده میشود مثل باروت
دیدگاه‌ها