در حال بارگذاری
Loading...

امسال متخلفان مالیاتی زندانی می شوند !

90
استاد وحید حاجی زاده از قوانین جدید وزارت کار و همچنین آخرین تغییرات جزائی قانون مالیات و چالش های در پیش روی کسب و کارها و مدیران می گوید . باشگاه مدیران موفق 02122907306-02122907308 www.modir.biz
دیدگاه‌ها