در حال بارگذاری
Loading...

متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک

650
متوقف ماندن پوسیدگی قارچی میوه انار بعد از پاشش آهک با دز مصرفی 15 کیلو گرم در 1000 لیتر آب و لکه های قارچ همراه با تکامل میوه ، رشد کرده و آسیب چندانی به میوه انار وارد نشده است.
دیدگاه‌ها