در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (12 ویدیو)
12 / 2
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار

508
معمولاً کلمه وقت که جمعش اوقات است وقت و زمان را مرادف و مساوی می دانند، اما یک زمان داریم و یک وقت داریم و در اصطلاح عرفان بین این دو تفاوت است زمان گذر ایام است و همه چیز در گذر است. درنگ نیست حرکت است و عالم در حرکت است
دیدگاه‌ها