در حال بارگذاری
Loading...

مواد خود ترمیم شونده

174
محققان دانشگاه کیس وسترن رزرو گویند رفع خش بر روی اتومبیل و مبلمان ممکن است ارزان و آسان برای خودتان انجام دهید در آینده ای نه چندان دور. همراه با شرکای در ایالات متحده آمریکا و سوئیس، آنها مواد مبتنی بر پلیمر است که می تواند خود را هنگامی که تحت نور ماوراء بنفش برای کمتر از یک دقیقه قرار داده شفا را توسعه داده اند.
دیدگاه‌ها