در حال بارگذاری
Loading...

قابلیت Flash Fill دراکسل(excel)

59
Flash Fill ازسال 2013 به اکسل اضافه شده و قابلیت های زیادی را در اختیار شما بدون نیاز به فرمول نویسی قرار میدهد، تنها با زدن Ctrl+Enter و Ctrl+E. در فیلم های بعدی بیشتر در مورد این قابلیت صحبت می کنیم
دیدگاه‌ها