در حال بارگذاری
Loading...

آلتیوم 17 - Component Parameters in Footprints

125
Altium Designer 17 Sneak Preview: Component Parameters in Footprints
دیدگاه‌ها