در حال بارگذاری
Loading...

نیروی ویژه دریایی سپاه (1)

4,069
حفظ امنیت خلیج فارس توسط نیروی ویژه دریایی سپاه مستقر در جزیره فارور خلیج همیشه فارس ایران
دیدگاه‌ها