در حال بارگذاری
Loading...

محله هنانو در شرق شهرحلب بعداز پاكسازى توسط ارتش سوریه

180
محله هنانو در شرق شهر حلب بعد از پاكسازى توسط ارتش سوریه و متحدین
دیدگاه‌ها