در حال بارگذاری
Loading...

کودکان می توانند به یکدیگر آموزش بدهند

362
سوگاتا میترا دریکی از محله های زاغه نشین دهلی نو سوراخی در دیوار ایجاد کرد و یک کامپیوتر به همراه یک صفحه ی لمسی در آن قرارداد. با این کار او توانست ثابت کند که کودکان می توانند به یکدیگر آموزش بدهند
دیدگاه‌ها