در حال بارگذاری
Loading...

آیا ما آزادی اراده داریم؟

996
ما احساس آزادی داریم، احساس می کنیم تمام تصمیماتی که منجر به اعتقادات و اقدامات می شود را براساس انتخاب خودمان می گیریم، اما ایا واقعا چنین است؟ در این ویدئو این موضوع بررسی شده است.
دیدگاه‌ها