در حال بارگذاری
Loading...

کلیپ سه روز رویداد فین تک

139
در رویداد ۳ روزه فناوری های نوین مالی به هر طرف که نگاه می کردی تیم ها را می دیدی که به شدت درگیر توسعه جنبه های مختلف فنی و کسب وکاری ایده های خودشان هستند. در ادامه سعی کردیم گزارش تصویری کوتاهی از حال و هوای رویداد فینتک برای شما داشته باشیم.
دیدگاه‌ها