در حال بارگذاری
Loading...

تعریف گردش کار انبار بر اساس نیاز مشتری

127
گردش کار نرم افزار انبار داری بامداد بر اساس نیاز مشتری و پس از تحلیل گردش کار انبار توسط واحد خدمات مشتریان بامداد در نرم افزار ایجاد می شود.
دیدگاه‌ها