در حال بارگذاری
Loading...
انبارداری (7 ویدیو)
7 / 5
تعریف گردش کار انبار بر اساس نیاز مشتری

تعریف گردش کار انبار بر اساس نیاز مشتری

204
گردش کار نرم افزار انبار داری بامداد بر اساس نیاز مشتری و پس از تحلیل گردش کار انبار توسط واحد خدمات مشتریان بامداد در نرم افزار ایجاد می شود.
دیدگاه‌ها