در حال بارگذاری
Loading...

رویداد فین تک (۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۴)

191
رضا و رسول قربانی شما را به درون رویداد فین تک می برند. رویداد نوآورانه خدمات نوین مالی و پرداخت / چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۴ / دانشگاه خاتم فین تک (FinTech)یا فناوری مالی (Financial technology) به مجموعه ای از کسب و کارها گفته می شود که به بهره گیری از توان نرم افزاری و البته سخت افزارهای مبتنی بر فناوری های پیشرفته به ارائه خدمات مالی نوآورانه می پردازند.
دیدگاه‌ها