در حال بارگذاری
Loading...

تصنیف بارون - استاد شجریان

159
این تصنیف با شعر علی معلم و بر اساس مقام لو خراسان تنظیم شده است . آلبوم شب سکوت کویر استاد شجریان و کیهان کلهر بر اساس مقام های شمال خراسان ساخته شده است. لو فریاد خاموشی است كه گاه به صورت شروه ای حزن آلود بر مزار جوانان مویه می شود و یا شرح حال شبان پر دردی می شود كه حدیث نفسش از زبان نی شنیده می شود و زمانی دیگر سرایش عاشقانه مادری می شود كه با لو اندوه هجران را روایت میكند.
دیدگاه‌ها