در حال بارگذاری
Loading...
تفسیر اشعار حافظ (6 ویدیو)
6 / 4
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

510
عشقی که حافظ مطرح می کند عشق بسیار نظام مند و مدبرانه و هم آغوش معرفت است و از سر عافیت طلبی از عشق سخن نمی گوید و می گوید هر کسی مرد این وادی نیست پا در این راه نگذارد و اگر چه در وادی پرآشوب دنیا سالک سرگردان نیست و خداوند انسان کامل را قرار داده که از او دستگیری کند و چراغ راه او باشد.