در حال بارگذاری
Loading...
برنامه معرفت (28 ویدیو)
28 / 15
برنامه معرفت بیستم اسفندماه ۱۳۹۵

برنامه معرفت بیستم اسفندماه ۱۳۹۵

400
توقف، مقدمه به پستی رفتن و تنزل است. پس یک راه بیشتر نیست و آن بالارفتن است این خصلت آتش است. تعالی انسان عاقل یعنی تفکرعمیق و دقیق در اساسی ترین مسائل هستی