در حال بارگذاری
Loading...

سماع و اعمال خارق عادت صوفیه (خوردن آتش و مهتابی و سیخ)

521
کلیپی از مراسم سماع فرقه قادریه_کسنزانیه و فرو کردن سیخ در صورت و خوردن مهتابی و ... . درباره علت خون نیامدن از صورت آنها و درد نکشیدنشان به قسمت دیدگاه یا کامنتها مراجعه کنید